Skip to content

Biologická liečba

ORTOINOVA: Líder v biologickej liečbe artrózy kolien a bedier na Slovensku

Ortopedická ambulancia ORTOINOVA v Bratislave už viac ako 4 roky pomáha úspešne zachraňovať pacientom kolená a bedrá pred operáciou alebo výmenou.  Vďaka využívaniu inovatívnej biologickej liečby artrózy založenej na klinických skúšaniach, môžeme významne obmedziť zápalové a deštrukčné procesy priamo v kĺbe. 

Podanie krvného derivátu s obsahom DKK-1 proteínu patrí aktuálne k najviac cielenej liečbe, s cieľom maximálne obmedziť progres artrózy v kĺbe. Výhodou liečby je možnosť kombinácie s kyselinou hyalurónovou. Tým sa, okrem blokácie rozpadu chrupky a kĺbových štruktúr, zmierni bolesť a zlepší hybnosť kĺbu. 

Liečba sa obvykle môže opakovať najskôr po 6 až 12 mesiacoch.

DKK-1 proteín – malá molekula, ktorá dokáže spomaliť artrózu aj reumu 

Výmena kĺbu je nezvratný proces, nedá sa vziať späť. Snahou každého ortopéda je zachrániť kĺb, resp. čo najviac oddialiť potrebu jeho výmeny. Dnes sme opäť bližšie k tomu, aby sme proces artrózy ešte viac spomalili až zastavili. Pomôže k tomu malá molekula špeciálneho proteínu DKK-1, (Dickkopfov proteín), ktorý je prítomný aj v našej krvi. Pre zjednodušené pochopenie rozsiahleho účinku DKK-1 proteínu na rozvoj artrózy, je potrebné vedieť, že blokuje kaskádu viacerých biologických procesov, ktoré spôsobujú rozpad chrupky, kostného tkaniva, ale aj napr. zubných lôžok. Tu môžeme vidieť zásadný rozdiel v porovnaní s podaním kyseliny hyalurónovej do kĺbu. Tá síce uľaví od bolesti kĺbu, ale nedokáže zmierniť ďalší rozvoj artrózy. Na druhej strane, biologická liečba krvným derivátom s obsahom DKK-1 proteínu zmierni až blokuje ďalšie napredovanie artrózy a reumy. Ide o liečbu príčiny, nie iba príznakov. Tým sa môže výrazne predĺžiť čas do potreby prípadnej operácie alebo výmeny kĺbu. To je hlavným cieľom účinnej liečby artrózy kolena alebo bedra. Klinické skúšanie preukázalo významné zlepšenie stavu artrózy kolena už v prvom mesiaci po podania DKK-1 proteínu a pozitívny efekt pretrval aj 6 mesiacov po podaní.

Biologická liečba na báze krvného derivátu s vysokou koncentráciou krvných doštičiek (trombocytov) je moderná a účinná liečba kĺbu. 

Jej najväčšou výhodou je masívny protizápalový účinok priamo v kĺbe, vďaka hojivým látkam (cytokínov), ktoré uvoľňujú krvné doštičky. Derivát sa podáva priamo do kĺbu, takže je prakticky 100% využiteľný a hojivý účinok je veľmi silný. Kĺb sa postupne zbaví dlhodobého mikrozápalu, ktorý ničí jeho štruktúry. Tým sa proces rozvoja artrózy podarí výrazne znížiť až zastaviť. Proces prípravy derivátu s vysokou koncentráciou krvných doštičiek je časovo a technologicky náročný. Pacientovi sa z krvi 2-stupňovou extrakciou získa 1 ml derivátu. Ten sa injekčne podáva priamo do chorého kĺbu. Aby sa, okrem protizápalového účinku na kĺb, dosiahol aj dostatočný mazivý (viskoelastický) účinok, môže sa pacientovi priamo podať aj biologická kyselina hyalurónová. Obvykle sa to aplikuje v jednom kroku. Pri napichnutí kĺbu sa pacientovi podá krvný derivát a následne ešte kyslenilna hyalurónová.

V prípade, že pacient zvažuje napr. operáciu kĺbu alebo jeho výmenu, môže ortopéd navrhnúť predliečenie kĺbu týmto typom krvného derivátu niekoľko týždňov pred operáciou. Množstvo pacientov už oľutovalo, že si dali vymeniť kĺb, nakoľko u nich nedošlo k očakávanému zlepšeniu. Na vine býva často práve nedostatočne preliečený zápal v kĺbe. Ide o to, že prítomnosť zápalu v kĺbe (viditeľného alebo neviditeľného), výrazne znižuje úspešnosť operácie. To je medicínsky overený fakt, ktorý sa zvykne podceňovať. 

V našej ortopedickej ambulancii ORTOINOVA už 4 roky pomáhame pacientom zachraňovať kĺby pred operáciou alebo výmenou. Je to vďaka tomu, že využívame najnovšie možnosti biologickej liečby a kombinujeme ich s tradičnými overenými liečebnými postupmi.  

Xerthra – PRP (Platelets Rich Plasma) a PRF (Platelets Rich Fibrin) 

PRP (Platelets Rich Plasma) a PRF (Platelets Rich Fibrin) sú deriváty, ktoré sa získavajú z venóznej krvi. Rozdiel spočíva v inom spracovaní krvi, aby sa v PRF zachovali špecifické zložky a zároveň sa dosiahol podstatne dlhší liečebný účinok.

V PRF zostávajú doštičkové cytokíny zachytené a prirodzene viazané vo fibrín-glykoproteínovej sieti, kým v PRP sú tieto cytokíny voľne cirkulujúce. Viazané doštičkové cytokíny na fibrínovej mriežke poskytujú očakávaný, protrahovaný liečebný účinok týchto biologicky aktívnych látok na vnútrokĺbové štruktúry. V PRF sú doštičkové cytokíny dostupné v mieste pôsobenia počas významne dlhšej doby liečby (regenerácie) v porovnaní s relatívne časovo limitovaným pôsobením v PRP, kde cytokíny nie sú nijak viazané a preto relatívne rýchlo odplavované. V PRF sú naviac prítomné aj glykoproteínové reťazce zložené z heparínu a kyseliny hyalurónovej. O oboch uvedených zložkách je všeobecne známe, že majú veľkú schopnosť podporovať proces hojenia vnútrokĺbových štruktúr.

Autológny krvný bioderivát na báze fibrínu PRF pozostáva zo siete doštičkových cytokínov, glykovaných reťazcov a štruktúrnych glykoproteínov, ktoré sú vzájomne previazané pomaly sa uvoľňujúcou prirodzenou fibrínovou matricou. Všetky tieto biologické zložky sa synergicky podieľajú na procese hojenia.

Na základe spomínaných vlastností môžeme vnímať PRF ako „doštičkový gél“, ktorý sa dá použiť ako efektívny „liečivý koncentrát” s protrahovaným hojivým účinkom v širokom spektre kĺbových ochorení. V rámci biologickej liečby artrózy sa môže vhodne kombinovať s vnútrokĺbovým podaním kyseliny hyalurónovej, aby sa zabezpečil aj lepší viskózny (mazivý) účinok na kĺb. Vysoko hojivý účinok sa obvykle dosahuje aj v kombinácii s DKK-1 proteín derivátom.

Objednajte sa na vyšetrenie na tel. čísle 0948 395 168.

Napíšte nám