Skip to content

Náš Tím

MVDr. Peter Blaško, Bc.

Riaditeľ pharco, s.r.o., zakladateľ ORTOINOVA

Doktorát z veterinárneho lekárstva získal v roku 2001 na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach a titul bakalára práva v roku 2007 na Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave. Do roku 2014 úspešne pracoval v niekoľkých farmaceutických spoločnostiach na pozíciách v obchode a v marketingu. V roku 2015 sa osamostatnil a začal podnikať v oblasti predaja a distribúcie produktov pre zdravie v spoločnosti pharco.

V roku 2019 uviedol na trh produkty v oblasti ortopédie a neurológie, ktoré sa pomerne rýchlo etablovali medzi odbornou verejnosťou a pacientami. Od januára 2020 začal v spoločnosti pharco s distribúciou liekov a založil traumatologicko-ortopedickú ambulanciu ORTOINOVA. V ambulancii ORTOINOVA zaviedol spolu s tímom špičkových lekárov niekoľko moderných inovatívnych metód v liečbe artrózy kĺbov. Jeho ambíciou je uvádzať na trhu inovatívne produkty v každom smere a zvyšovať kvalitu života pacientov.

dr_blasko

MUDr. Tomáš Horňák

Ortopéd

Lekársku fakultu UK v Bratislave vyštudoval v roku 2008. Atestácie z odboru Ortopédia a traumatológia získal v roku 2016. Po štúdiu pracoval ako lekár vo Fakultnej nemocnici Allgemeines Krankenhaus der Standt vo Viedni. V rokoch 2009 až 2015 pracoval na I. Ortopedicko-traumatologickej klinike v Univerzitnej nemocnici Ružinov. Od roku 2016 až po súčasnosť pracuje v Železničnej nemocnici a poliklinike ProCare v ortopedickej ambulancii a na ortopedicko-chirurgickom oddelení. Od januára 2020 pracuje ako ortopéd aj v našej ambulancii ORTOINOVA.
Doktor Horňák je vynikajúcim ortopédom a chirurgom v tomto odbore. Má certifikát na intraartikulárnu terapiu z Frankfurtu a medzinárodný certifikát EFORT a SICO na liečbu artroskopie kolenného kĺbu.
Na svojej práci ho teší, že môže pomáhať pacientom. „V súčasnej medicíne, kde môžeme používať najnovšie inovatívne liečebné postupy, je úžasné vidieť, že môžeme dosahovať viditeľné výsledky. Pacientom môžeme účinne pomôcť uľaviť od bolesti, môžu si odložiť barlu, kráčať bez bolestí alebo sa vrátiť k primeranému športu,“ hovorí. Svoju prácu lekára berie ako životné poslanie.

Ak sa potrebujete objednať, obráťte sa na našu sestru a dohodnite si termín.

Ordinačné dni: Utorok, Štvrtok

Mgr. Zuzana Schmidtová

Sestra

Štúdium na Strednej zdravotnej škole v odbore Sestra ukončila v Bratislave roku 1995. V tom istom roku sa zamestnala na OAIM UNB RUŽINOV Bratislava. V roku 1998 sa začala venovať odboru mimotelových obehov v Kardiochirurgii. V tomto odbore pracovala do roku 2010. Počas týchto rokov si ukončila magisterské vzdelanie v Odbore Ošetrovateľstvo na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave a špecializáciu v intenzívnej medicíne na Slovenskej zdravotníckej univerzite. V rokoch 2010 až 2013 pracovala v Neštátnej gynekologickej ambulancii.
Ďalšie štyri roky pomáhala pacientom na oddeleniach OAIM v nemocnici NOU Klenová a Nemocnica sv. Michala Bratislava. Profesionálny život zasvätila intenzívnej medicíne.
V roku 2017 zmenila povolanie, kontakt s pacientami má však stále. Zamestnala som sa ako medicínsky reprezentant vo firme pharco s.r.o, kde pracuje aj ako zdravotná sestra v ortopedickej ambulancii ORTOINOVA.
Sestrička Zuzka každému pacientovi rada pomôže. Sme veľmi radi, že je súčasťou nášho tímu. Je šikovná, milá a ústretová. Môžete sa na ňu kedykoľvek obrátiť.

MUDr. Pavol Patro

Ortopéd

V roku 1979 ukončil VŠ vzdelanie na LF UK v Prahe. Po ukončení vojenskej služby v roku 1980 nastúpil ako sekundárny lekár na ortopedické oddelenie v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne. Absolvoval špecializáciu I. a II. stupňa. Pôsobil i v zahraničí ako ortopéd – traumatológ v Líbyi, Sudáne, Keni a Ugande. V posledných rokoch pracoval ako ortopéd s možnosťou jednodňovej chirurgie v Železničnej nemocnici s poliklinikou Košice. Ako operatér sa v minulosti venoval TEP bedrového a kolenného kĺbu. V súčasnosti doktor Patro ordinuje aj v ambulancii ORTOINOVA. Venuje sa kompletnej injekčnej liečbe veľkých a malých kĺbov (coxa, koleno, drobné kĺby). Každému pacientovi rád pomôže.

Ak sa potrebujete objednať, obráťte sa na našu sestru a dohodnite si termín.

Ordinačné dni: Pondelok, Streda

Play Video