ORTOINOVA

Školiace pracovisko pre lekárov

Dr. Peter Blaško, riaditeľ pharco s.r.o.

ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA ORTOINOVA ponúka možnosť zácviku lekárov (ortopédov, chirurgov, reumatológov) v praktickej aplikácii inovatívnych biologických autológnych krvných derivátov na báze fibrínu, mononukleárnych buniek ako aj autológneho adipocytárneho derivátu s obsahom kmeňových a mezenchymálnych buniek. 

Používame a distribuujeme špičkové inovatívne sety XERTHRA iPRF (autológny derivát fibrínu), MONOCYTES (autológny derivát mononukleárnych a lymfocytárnych buniek) a LIPOCELL (derivát kmeňových a mezenchymálnych buniek) od spoločnosti PHARCO.

 

Interná sekcia pre lekárov

V prípade, že ste lekár a máte záujem o prihlasovacie údaje, kontaktujte nás prosím na info@pharco.sk