Skip to content

Školenia

ORTOINOVA

Školiace pracovisko pre lekárov

ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA ORTOINOVA
ponúka možnosť zácviku lekárov (ortopédov, chirurgov, reumatológov) v praktickej aplikácii inovatívnych biologických autológnych krvných derivátov na báze fibrínu, mononukleárnych buniek ako aj autológneho adipocytárneho derivátu s obsahom kmeňových a mezenchymálnych buniek. 

Používame a distribuujeme špičkové inovatívne sety XERTHRA iPRF (autológny derivát fibrínu), MONOCYTES (autológny derivát mononukleárnych a lymfocytárnych buniek) a LIPOCELL (derivát kmeňových a mezenchymálnych buniek) od spoločnosti PHARCO.

Dr. Peter Blaško, riaditeľ pharco s.r.o.
Napíšte nám